Грантові угоди

Освітня діяльність

Порядок оформлення договорів за програмами міжнародної співпраці у рамках міжнародних грантів

1. УКЛАДАННЯ УГОД.

1.1. На етапі підписання договорів повинно бути розроблене технічне завдання з візами декана/директора або заступника та відповідального за розробку співробітника (автора).

1.2. Деталізований кошторис (бюджет) з обґрунтуванням вартості робіт має бути затверджений між партнерами проекту в межах і за правилами програми міжнародної співпраці та узгоджений з планово-фінансовим відділом Університету.

1.3 Оригінали і переклад відповідних міжнародних грантових, партнерських, міжінституційних угод та інших супутніх документів, які необхідні для їх впровадження (план-графік виконання робіт (за наявності), кошторис, перелік співвиконавців (за наявності) тощо) надаються до відділу міжнародних зв’язків, де здійснюється аналіз угод на предмет відповідності вимогам програми й міжнародно визнаним принципам та стандартам оформлення, а також завірення перекладу.

1.4. Візування угод.

Перелік віз:
1) координатор/керівник проекту;
2) декан/директор або заступник відповідного підрозділу;
3) відділ міжнародних зв’язків;
4) планово-фінансовий відділ;
5) бухгалтерія;
6) юрист;
7) ректор/ проректор з міжнародних зв’язків.

2. ЗВІТУВАННЯ.

Звіти, акти виконаних робіт, договори ЦПХ (за умови укладання) перед наданням на погодження до ректора/проректора обов’язково візуються:

  • координатором/керівником проекту, який відповідає за достовірність наданої звітної інформації щодо результатів;
  • деканом/директором або заступником, який засвідчує проведення робіт та виконання роботи у повному обсязі відповідно до встановлених грантовими угодами та технічним завданням обсягів, етапів та термінів;
  • відділом міжнародних зв’язків, який контролює виконання роботи у відповідності до грантової заявки та умовам договору (роботи виконанні відповідно до технічного завдання та кошторису, програмні коди продукту передані на баланс університету, результати впровадженні і використовуються на практиці тощо);
  • бухгалтерією, що підтверджує використання коштів у відповідності до кошторису.

Неповні пакети документів без належного перекладу можуть бути повернуті на доопрацювання або ж внесення правок.